Peter_Lyne_001

Välkommen till min hemsida


Musik måste engagera, väcka ett spektrum av känslor, stimulera intellektet! Musik tolererar inte att bemötas med likgiltighet.

Jag tror bestämt att en kompositörs mål måste vara att kommunicera. Denna kommunikation kan ske på ett emotionellt eller intellektuellt plan, och allra helst vara en kombination av dessa två. För att nå detta mål måste jag blotta mina innersta känslor.

Det är min förhoppning att du ska hitta någonting i mina kompositioner att relatera till, och att du på så sätt kommer att berikas av min musik.


PETER LYNE ( f. 1946 Northampton, England) har studerat komposition för Edmund Rubbra, Kenneth Leighton, Ingvar Lidholm and Witold Lutoslawski. Sedan 1975 har han varit medlem i Föreningen Svenska Tonsättare (FST). Han har skrivit fler än 150 verk och många har sänts i Sveriges Radio, bl a Symphony no 1 (1988), Concerto for Recorder and String Orchestra (1991), Clarinet Concerto (2000), skriven för Martin Fröst, och sångcykeln Svalorna i katedralen till text av Jan Wolf-Watz (2006). 2011 skrevs en pianokvintett, och det följande år fullbordades Symphony no 2 och 5 Portraits and Finale för blåskvintett. 2013 skrevs 6 Songs to texts of John Clare för röst och piano, och  kantaten Oh, Galuppi! ( text: Robert Browning) för counter-tenor, blockflöjt, barock violin, gamba och teorb 2014. 2015 skrevs kör- och orkesterversionen av In a Dark Time och 2016 tillkom ytterligare en kantat i fyra satser, The Seasons, för kör och orkester till dikter av John Clare. Verket uruppfördes oktober 2016 av Örnsköldviks kammarkör, Kapellsbergs Kammarkör, och Nordiska Kammarorkestern under ledningen av Staffan Larson.