Peter_Lyne_020

Biografi


Peter Lyne, född 21 juli 1946 i den engelska staden Northampton, började spela piano som sjuåring. Snart föddes även ett intresse att skriva egen musik, och han komponerade sitt första orkesterstycke när han var 14 år. Trots att han inte tog några regelbundna lektioner i komposition, uppmuntrades han, av bland andra Benjamin Britten, att fortsätta komponera. Intresset ökade för moderna tonsättare såsom Messiaen och deras verk.

1965 erbjöds Lyne ett organiststipendium (under skoltiden vid Wellingborough School var han skolans organist) men tackade istället ja till stipendiet Hadow Music Scholarship för att studera komposition vid Worcester College i Oxford. Där fick han sina första lektioner i komposition av Edmund Rubbra. Efter sin kandidatexamen 1968 tog han en ettårig påbyggnadskurs i komposition (BMus) för Kenneth Leighton.

Året därpå, 1969, kom Lyne till Stockholm som utbytesstudent via Svenska institutet för att studera komposition för Ingvar Lidholm. Sedan 1974 har han arbetat inom vuxenutbildningen både som lärare och administratör. 1983 utsågs han till föreståndare för Kapellsbergs Musikskola, musiklinjen vid Härnösands Folkhögskola, där han fortfarande undervisar i komposition efter att ha pensionerats från de administrativa sysslorna i oktober 2011.

Under hela denna tid har han fortsatt sitt komponerande, framför allt inspirerad av sina kontakter med Witold Lutoslawski och George Crumb. Flera av Lynes kompositioner har sänts i radio, bland andra hans första symfoni, som slutfördes 1988 och spelades in 1992 av Kungliga Filharmonikerna under Ansgar Krooks ledning. Många verk har uruppförts av framstående musiker, till exempel Konsert för blockflöjt och stråkorkester (1991), som framfördes första gången av Dan Laurin och Nordiska Kammarorkestern. Denna orkester har även beställt verk av Lyne: en klarinettkonsert (2000), skriven för Martin Fröst, och sångcykeln Svalorna i Katedralen (2006), med texter av poeten Jan Wolf-Watz, som uruppfördes av sångaren Jesper Taube. 2012 uruppfördes hans andra symfoni av Nordiska Kammarorkestern under ledning av Daniel Blendulf.

2008 skrev han musiken till produktionen Blow the Bubble, ett samarbete mellan Norrdans och Musik i Västernorrland. Föreställningen, med koreografi av Danielle Dietz, innefattar fyra dansare, åtta musiker och en sångare.

Bland senare verk kan nämnas Oh Galuppi!, en kantat för counter-tenor, blockflöjt, barockviolin, gamba och teorb (2014), In a Dark time (2015), en kantat för blandad kör och orkester, The Seasons ( 2016), en kantat för blandad kör och orkester i fyra satser till texter av John Clare, samt Preludium and Fugue for chamber ensemble (2018).

Utöver de ovan nämnda kompositionerna har Lyne skrivit ett stort antal verk för olika typer av kammarensembler och körer (se verklistan för en komplett förteckning). Sedan 1975 är han medlem i Föreningen Svenska Tonsättare.

Bland de administrativa uppdragen kan nämnas ordförandeskapet i RANK, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, 2005 – 2019.

2007 utsågs Lyne till hedersfellow vid musikhögskolan Birmingham Conservatoire i England.

2019 tilldelades Lyne Röjåsstipendium.