Pågående projekt


Ett nytt verk för Duo Ego. Monica Danielson och Per Sjögren uruppför Childhood på Litteraturens Hus i Göteborg, lördagen den 14 oktober.  Texten är en del av en dikt av den engelske naturromantiker, John Clare (1793 -1864).

Den 5 december uruppför Ensemble Lipparella min kammarkantat Oh Galuppi! i Härnösand. Texten är en dikt av Robert Browning (1812 -89) med titel A Toccata of Galuppi´s, där en person har hittat några gamla noter av tonsättaren Baldassare Galuppi, och fantiserar över hans öde. Ensemble Lipparella består av Kerstin Frödin, blockflöjter, Anna Lindal, barock violin, Louise Agnani, viola da gamba, Peter Söderberg, teorb och Mikael Bellini, countertenor.

Work in progress :  Miss Peevish Scornful  för blandad kör och piano. Text John Clare.