Pågående projekt


Duo Ego. Monica Danielson och Per Sjögren uruppförde Childhood på Litteraturens Hus i Göteborg, lördagen den 14 oktober.  Texten är en del av en dikt av den engelske naturromantiker, John Clare (1793 -1864). Klart.

Miss Peevish Scornful  för blandad kör och piano. Text John Clare. Klart.

Nytt verk: Prelude and Fugue for chamber ensemble (2018).  Uruppförande 13 september 2018 i Tonhallen, Sundsvall. För Nordiska kammarensemblen. Klart

Pågående arbete: Orgelkonsert i samarbete med Håkan Dahlén

Pågående arbete: Opera, baserad på Charles Dickens Hard Times (2018 -19)